ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်

Jingyidaထုတ်ကုန်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

ဝိုင်တံဆိပ် ၁

2, အစားအသောက်တံဆိပ်

3, အလှကုန်တံဆိပ်

4, ရေတံဆိပ်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကော်စတစ်ကာများကို နိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းကြီးများမှသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလကုမ္ပဏီငယ်များအထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျယ်ပြန့်သောကုမ္ပဏီများထံ ပေးဝေပါသည်။


ဝိုင်တံဆိပ် အလှကုန်တံဆိပ်
အစားအသောက်တံဆိပ် ရေတံဆိပ်